آشنایی با کی کو:

سرویس ثبت آگهی و کسب و کار بر روی نقشه و جستجوی سریع محل و سرویس دهندگان توسط مسیریابی.

محل های معتبر:

هر محلی که در کی کو ثبت می‌شود توسط کارشناسان صحت محل و کسب و کار بررسی خواهد شد. اما حتی در صورت داشتن تیک آبی به معنی تایید کسب و کار و اصالت آن توسط کی کو ثبت شده باشد، امکان خطا نیز وجود دارد.

با گزارش در صفحه محل ثبت شده تخلف ویا عدم تطابق مشخصات را به ما گزارش دهید تا محل مورد نظر بررسی و حذف گردد.

نظرات را به اعتبار محل کمک خواهد نمود.

رسانه های کی کو

تصاویر کسب و کار و محل ثبت شده باید حتما از خود محل گرفته شده باشد و از قوانین کشور پیروی نماید.

حفاظت از اطلاعات

در کی کو اطلاعات بیشتر برای جذب مخاطب بیشتر انجام می‌شود. همچنین اطلاعات محرمانه ای از مشتریان گرفته نخواهد شد.

برای جلوگیری و تغییر اطلاعات کسب و کار در سایت از نام کاربری و رمز عبور خود محافظت نمایید.